SPIE-SAG-VTZ-002

História

Začínali sme v roku 1949...

000026

1. júla 1949 vznikol národný podnik ELEKTROSTAV

 

Bol generálnym dodávateľom stavebno-montážnych prác pre parné a vodné elektrárne, teplárne, rozvodne a elektrické prenosové vedenia vysokého napätia. Sústreďoval sa prevažne na veľké energetické diela.

1. januára 1950 vznikol v Žiline národný podnik ELEKTROVOD

 

Zastrešoval výstavbu elektrických prenosových vedení vysokého napätia.
Tieto dva podniky sa neskôr stali súčasťou Elektrovodu.

000013
historia5_web

V roku 1994 sa Elektrovod pretransformoval do novej akciovej spoločnosti - Elektrovod Bratislava, a.s.

Do roku 1994 prešiel Elektrovod rôznymi štruktúrami riadenia. Zabezpečoval komplexnú prenosovú sústavu od svoriek generátorov až po 110 kV a 220 kV vedenia. Po zavedení nadradenej sústavy dodával aj 400 kV vedenia. Od roku 1963 bol generálnym projektantom pre vonkajšie vedenia veľmi vysokého napätia. 

Od roku 1994 začal budovať systém kvality podľa normy STN EN ISO 9001 a environmentálneho manažmentu v zmysle normy ISO 14001.

 

V decembri 2001 spoločnosť Elektrovod Bratislava nahradili dve nové spoločnosti - Elektrovod Holding a Elektrovod BA

 

Spoločnosť rozšírila svoju ponuku o energetické audity, prenesenú správu verejného osvetlenia a iné. 

O rok neskôr - v júli 2002 došlo k zmene vlastníckych vzťahov. 50%-tný podiel akcií Elektrovodu Holding, a.s., získala Severomoravská energetika, a.s., so sídlom v Ostrave. Elektrovod Holding, a.s., sa tak stal členom skupiny SME. Druhá polovica akcií zostala vo vlastníctve zamestnaneckej spoločnosti Elvod, a.s. Ten v roku 2008 získal aj zvyšných 50 % akcií spoločnosti.


Začiatkom roka 2010 sa Elektrovod Holding stal členom skupiny SAG


100% vlastíkom sa stala spoločnosť SAG International GmbH. V máji 2011 zmenil Elektrovod Holding, a.s., meno na SAG Elektrovod, a. s.

 

V roku 2017 sa SAG Elektrovod stáva súčasťou skupiny SPIE


Od polovice roka 2017 sa 100% vlastníkom stala spoločnosť SPIE, pričom regionálne patrí do skupiny SPIE DZE - SPIE Deutschland & Zentraleuropa. SAG Eleketrovod, a.s. mení obchodné meno na SPIE Elektrovod, a.s.

SPIE Logo - transparenter Hintergrund