SPIE-SAG-VTZ-002

Spoločnosť

 Profil spoločnosti

SPIE Elektrovod, a. s., ponúka komplexné služby v oblasti výstavby, montáže a inštalácií energetických zariadení pre výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie. Zabezpečujeme široké spektrum služieb počnúc projekčnými prácami, cez výrobu a zabezpečenie dodávok, ich montážou, revíznu činnosť, opravy, údržbu, záručný a pozáručný servis, až po poradenskú a konzultačnú činnosť.
Spoločnosť ako hlavný dodávateľ komplexných riešení v energetickom sektore v Slovenskej republike, Českej republike taktiež exportuje do viac ako 24 krajín sveta.

Predmet podnikania

 

Akciová spoločnosť zameriava svoju činnosť predovšetkým na oblasť projektovania, dodávok, stavebnomontážnych prác, údržby a opráv:

  • elektrických distribučných vedení od 22 kV do 110 kV
  • prenosových vedení 220 kV a 400 kV
  • rozvodní a transformovní od 6 kV do 400 kV
  • elektrických častí energetických zariadení (elektrární, teplární, priemyselných podnikov a pod.)
  • elektrických častí technologických celkov, vrátane riadiacich a zabezpečovacích systémov, systémov merania a regulácie
  • optoelektronických telekomunikačných trás a sietí
  • pozemných inžinierskych stavieb v oblasti energetiky, priemyselnej a občianskej výstavby
  • elektroinštalačné práce v baniach, tuneloch a iných stavbách banského typ

 

Identifikačné údaje
 Obchodné meno:SPIE Elektrovod
Právna forma:akciová spoločnosť
 Založenie:1949 - štátny podnik
 od 1994 - akciová spoločnosť
 Akcionár:SPIE SAG GmbH - 100 %
 Sídlo:Prievozská 4C
 824 66 Bratislava 26
 Slovenská republika
 IČO:36 863 513
 DIČ:

20 228 40 127

 IČ DPH:SK20 228 40 127
 Základné ímanie:1 000 000 €

 

Manažment

Predstavenstvo

Ing. Jakub Kolesár

Ing. Karol Slaninka

Ing. Helena Kořanová

Ing. Jaroslaw Waleza, MBA

Dozorná rada

PredsedaMarkus Holzke
ČlenRalf Schlosser
ČlenPerica Antic
ČlenAndreas Frey
ČlenIng. Michal Macko
ČlenIng. Stanislav Bobák


Výkonný manažment

Výkonný riaditeľIng. Jakub Kolesár
Riaditeľ pre ekonomiku a financieIng. Karol Slaninka
Riaditeľ Divízie elektromontážiIng. Jakub Kolesár
Riaditeľ divízie elektrických vedeníIng. Tibor Kovalík
Obchodný riaditeľIng. Andrej Rubint
Riaditeľ pre stratégiu a rozvojIng. Jaroslaw Waleza, MBA

 

Skupina SPIE Elektrovod

Dcérska spoločnosť

Elektrovod, a.s. (Česká republika)

Organizačné zložky

SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno

Prevádzky

SPIE Elektrovod, a.s. - prevádzka Plzeň

SPIE Elektrovod, a.s. - prevádzka České Budějovice