SPIE-SAG-VTZ-002

Rozvojové činnosti

Rozvojové činnosti

 

Ponúkame Vám aj služby a činnosti, ktoré nepatria do core businessu našej spoločnosti, ako sú:

  • Správa, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia miest a obcí
  • Komplexný servis energetického hospodárstva dodávateľským spôsobom
  •  Návrh, dodávka a montáž systémov merania a regulácie energetických zariadení

 

Komplexné energetické audity, vrátane ekonomických štúdií návratnosti vynaložených investícií :

  • priemyselných podnikov
  • školských zariadení
  • zdravotnických zariadení
  • ostatných stavieb občianskej vybavenosti
  • tepelných zdrojov rôznych výkonov