SPIE-SAG-VTZ-002

Geodetické práce

Geodetické práce

 

Geodetické oddelenie disponuje najmodernejšou meracou a výpočtovou technikou tak pre zber dát v teréne, ako aj pre kancelárske spracovanie. Výkresy tlačí na farebnej veľkoformátovej tlačiarni až do formátu A0+ s rozlíšením 1200 dpi, skenovanie máp a výkresov poskytuje až do formátu A0+ s rozlišením 800 dpi.

 

Zahŕňa:

  • zameranie inžinierskych sietí (elektro, voda, plyn) a následné spracovanie
  • dokumentácia podľa smerníc jednotlivých správcov sietí
  • zameranie skutočného prevedenia stavebných objektov
  • vytyčovacie práce
  • skenovanie máp a výkresov až do formátu A0+, transformácia rastrov