SPIE-SAG-VTZ-002

Špeciálne činnosti

Naša spoločnosť Vám okrem hlavných činností ponúka i ďalšie špeciálne činnosti:

 

Ochrany elektrizačnej sústavy

 • projekty nastavenia elektrických ochrán
 • výpočty skratových pomerov sietí
 • parametrizácia a konfigurácia elektrických ochrán
 • sekundárne a primárne skúšky ochrán a ich uvedenie do prevádzky
 • revízie ochrán
Diagnostika a meranie

 • elektrických veličín vrátane vyšších harmonických podľa európskych noriem
 • spotreby elektrickej energie
 • činného a jalového výkonu
 • prechodových dejov v elektrizačnej sústave
 • rozbehových prúdov generátorov a motorov
 • záskokových režimov v elektrárňach
 • komplexná analýza elektrických sietí elektrární a priemyselných podnikov

 

výpočty pre dimenzovanie a návrh rozvodní vn, vvn, zvn:

 • lanových, rúrových a pásových prepojení
 • uzemnení
 • montážnych tabuliek lanových vodičov

výpočty pre dimenzovanie a návrh vedení vvn, zvn:

 • elektrických parametrov vedení
 • elektromagnetických polí v blízkosti vonkajších vedení