SPIE-SAG-VTZ-002

Služby a produkty

 Služby a produkty

SPIE Elektrovod buduje energetické diela slúžiace na výrobu, prenos i distribúciu elektrickej energie. Základom úspechu našej práce sú schopnosti našich pracovníkov, odborníkov, ktorí sú realizátormi aj tých najnáročnejších projektov a stavieb s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

Naše služby zahŕňajú:

  • Elektromontážne práce
  • Elektrické vedenia
  • Rozvojové činnosti
  • Geodetické práce
  • Špeciálne činnosti