SPIE-SAG-VTZ-002

Elektromontáže

Rereferencie

 Elektromontáže

Keďže elektromontáže patria k hlavným činnostiam core businessu našej spoločnosti, SPIE Elektrovod disponuje mnohými kvalitnými referenciami.

Sú to referencie či už zo Slovenskej alebo Českej republiky, ale taktiež aj zo zahraničia.

Slovenská republika

Projekty:

 • Údržba elektrickej stanice Spišská Nová Ves (400 kV)
  • 2016/ 2020
 • Údržba elektrickej stanice Stupava (400 kV) 
  • 2016/ 2020
 • Elektrická stanica Bystričany (400/110 kV)
  • 2017/ 2020
 • Rekonštrukcia elektrickej stanice Hurbanovo (110/22 kV)
  • 2018/ 2020
 • PD pre rekonštrukciu elektrickej stanice Borský Sv. Jur (110/22 kV)
  • 2018/ 2020
 • Prechod rozvodne Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu (400 kV) 
  • 2018/ 2020
 • Elektrická stanica Žabí Majer (110/22 kV) 
  • 2019/ 2020
Česká republika

Projekty:

 • Elektrická stanica Slavětice (400 kV)
  • 2015/ 2019
 • PD pre transformovnu Dětmarovice (110/ 22 kV)
  • 2016/ 2020
 • Obnova transformovny Kolín (110  kV)
  • 2017/ 2019
 • Výstavba nové transformovny Třebovice (110/ 22 kV)
  • 2018/ 2019
 • Transformovna Pelhřimov (110/ 22 kV)
  • 2018/ 2019
 • Nová rozvodňa Vítkov (420 kV)
  • 2018/ 2021
Zahraničie

Projekty:

 • Šéfmontáž vyvedenia výkonu vodnej elektrárne Tala (400 kV)
  • 2005/ 2006 - Bhután
 • Vyvedenie výkonu vodnej elektrárne Merowe Dam (220 kV)
  • 2007/ 2008 - Sudán