SPIE-SAG-VTZ-002

Elektrické vedenia

 Referencie

Elektrické vedenia ako jedna z hlavných činností core businessu našej spoločnosti taktiež obsahuje množstvo referencií z rôznych krajín.

Referencie z tejto oblasti sú najčastejšie zo Slovenskej alebo Českej republiky, ale taktiež aj zo zahraničia ako napríklad Grónsko.

Kontakt

Ing. Tibor Kovalík

Riaditeľ úseku elektrických vedení

Tel.: +421 2 502 51 133

email: tibor.kovalik@elvba.sk

Slovenská republika

Projekty:

 • PD pre vedenie 2x400 kV v lokalite Bystričany - Križovany (400 kV)
  • 2014 - 2029
 • Oprava bezpečnostných lán na stožiaroch typu Donau V491/492 (400 kV) 
  • 2017 - 2018
 • Preložka vzdušného vedenia 2x110 kV (110 kV)
  • 2018 - 2019
 • Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V 425 Križovany-Veľký Ďur (400 kV)
  • 2018 - 2019
 • 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko (400 kV)
  • 2019 - 2020
 • Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany (400 kV) 
  • 2019 - 2020
 • BYPASS na stavbu 110 kV Sučany (110 kV) 
  • 2020
 • Preizolácia vedenia V427 Rimavská Sobota - Moldava (400 kV)
Česká republika

Projekty:

 • Nové vedení 110 kV Hněvotín (110 kV)
  • 2017 - 2019
 • Výměna vedení V519 Bučovice - Výškov (110 kV)
  • 2018
 • V420 - přeizolace križovatek (400  kV)
  • 2018 - 2019
 • PD pre VVN V1945/1946 - výměna vedení Běchovice - Ríčany (110 kV)
  • 2018 - 2021
 • Modernizace V422 Vysočina (400 kV)
  • 2019
 • V401 - modernizace (400 kV)
  • 2019 - 2021
 • Vedení V490/491 Přeštice-Vítkov (400 kV)
  • 2019 - 2021
Zahraničie

Projekty:

 • Posilnenie elektrickej siete nízkeho a veľmi nízkeho napätia Limerick – Kilkenny (10 kV, 20 kV)
  • 2003 - 2006 - Írsko
 • Výstavba vedenia Sultartangalína SU3-10 (420 kV)
  • 2006 - Island
 • Výstavba prenosového vedenia Ulvila - Kangasala (400 kV)
  • 2006 - Fínsko
 • Výstavba distribučného vedenia Sisimiut (60 kV)
  • 2008 - 2009 - Grónsko
 • Výstavba prenosového vedenia Järpströmmen - štátna hranica s Nórskom (400 kV)
  • 2008 - 2009 - Švédsko
 • Výstavba prenosového vedenia Inkoo - Karjaa (110 kV)
  • 2010 - 2011 - Fínsko
 • Výstavba prenosového vedenia Beričevo - Krško (400 kV)
  • 2011 - 2013 - Slovínsko
 • Výstavba prenosového vedenia Stackbo - Finnbölle (400 kV)
  • 2013/ 2014 - Švédsko
 • Rekonštrukcia prenosového vedenia Botkyrka – Bredäng (400 kV)
  • 2013 - 2014 - Švédsko
 • Výstavba prenosového vedenia Östansjö - Barkeryd (400 kV)
  • 2013 - 2014 - Švédsko
 • Výstavba prenosového vedenia Stackbo - Forsmark (400 kV)
  • 2013 - 2014 - Švédsko
 • Výstavba prenosového vedenia Bamble - Rød (400 kV)
  • 2013 - 2014 - Nórsko
 • Havarijná oprava prenosového vedenia Kleče - Divača (220 kV)
  • 2014 - Slovínsko
 • Výstavba vedenia 400 kV Jasiniec-Patnów line (400 kV)
  • 2017 - 2018 - Poľsko
 • Montáž KZL (100 kV)
  • 2017 - 2019 - Slovínsko
 • Výstavba vedenia 400 kV Ślesin-Konin line (400 kV)
  • 2018 - 2019 - Poľsko