SPIE-SAG-VTZ-002

Špeciálne projekty

 Referencie

V tejto časti nájdete referencie z rôznych špeciálnych projektov ako napriklad zákazky v dopravných projektoch, v špecifických elektrárňach a podobne.

Stavebnomontážne práce v priemyselno-technologických objektoch

Projekty:

 • Montáž elektrických zariadení pre automobilový závod PSA Peugeot Citroën (22 kV)
  • 2002 - 2006
 • Stavebnomontážne práce pre pozinkovaciu linku U. S. Steel Košice (100/6 kV) 
  • 2006 - 2007
 • Elektromontážne práce nízkonapäťových a veľmi vysokonapäťových rozvodov pre Mini oceliareň v Strážskom (110/35 kV)
  • 2009 - 2012
 • Výmena káblových vedení v objekte Slovnaft (110 kV)
  • 2016 - 2017
Elektromontážne práce v dopravných projektoch

Projekty:

 • Náhrada vzdušného vedenia káblovým v moste Apollo v Bratislave (110 kV)
  • 2005
 • Dodávka a montáž energetickej časti v tuneli Sitina v Bratislave (22/ 4 kV)
  • 2005 - 2006
Špecifické elektrárne

Projekty:

 • Vyvedenie elektrického výkonu zo špičkovej elektrárne DANTE v Panických Dravciach (50 MW)
  • 2008 - 2010
 • Fotovoltaická elektráreň v Kolárove (2,61 MW)
  • 2010
 • Fotovoltaická elektráreň v Tornali (3 x 3,99 MW)
  • 2011
Iné

Projekty:

 • 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko* (400 kV)
  • 2019 - 2020
 • Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá 
  • 2019 - 2020

   

*výstavba najvyššieho stožiara na Slovensku, ktorý bude prechádzať cez Dunaj (hranica SR a Maďarska)