SPIE-SAG-VTZ-002

Pracovné pozície

CHCETE BYŤ SÚČASŤOU SPIE ELEKTROVOD?
Kontaktujte nás!

Kontakt

Ing. Juraj Ivasuk

Manažér riadenia ľudských zdrojov

Tel.: +421 2 502 51 600

email: juraj.ivasuk@elvba.sk

Názov pracovnej pozície

Stručný popis pracovnej pozície

Názov pracovnej pozície

Stručný popis pracovnej pozície

Názov pracovnej pozície

Stručný popis pracovnej pozície

Názov pracovnej pozície

Stručný popis pracovnej pozície