SPIE-SAG-VTZ-002

Aktuality

Informácie o organizačných zmenách v SPIE Elektrovod, a.s.

 

Dovoľte nám, aby sme vás touto cestou informovali o organizačných zmenách v spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára SPIE SAG GmbH, bol k 30. júlu 2020 odvolaný z pozície Predsedu Predstavenstva pán Pawel Skowroński a z pozície člena Predstavenstva a Generálneho riaditeľa Ing. Milan Ferenc, PhD. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli 30. júla 2020 s okamžitou účinnosťou vymenovaní do Predstavenstva spoločnosti Ing. Jakub Kolesár a Ing. Jaroslaw Waleza, MBA.

Zároveň rozhodnutím Predstavenstva od 1. augusta 2020 vykonáva Ing. Jakub Kolesár pozíciu Výkonného riaditeľa a Ing. Jaroslaw Waleza, MBA pozíciu Riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Pozícia Generálneho riaditeľa v súčasnosti nie je obsadená a všetky kompetencie v tejto súvislosti prechádzajú na Predstavenstvo spoločnosti SPIE Elektrovod, a.s.

 

Za predstavenstvo SPIE Elektrovod, a.s.
Ing. Jakub Kolesár
Ing. Karol Slaninka
Ing. Helena Kořanová
Ing. Jaroslaw Waleza, MBA