Historia

SPIE Elbud Gdańsk S.A. to jedna z większych i najdłużej działających w Polsce firm świadczących usługi w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej średniego i wysokiego napięcia. W trakcie długoletniej działalności uczestniczyliśmy bezpośrednio we wdrażaniu najnowszych systemów i technologii zmieniających kształt polskiej elektroenergetyki.


Początki Spółki sięgają 1949 roku, kiedy pod nazwą Zakład Budowy Sieci Elektrycznych w Gdańsku rozpoczęła ona działalność w ramach wielozakładowego przedsiębiorstwa o nazwie Państwowe Budownictwo Elektryczne Elbud z siedzibą w Krakowie.


W latach 90-tych przedsiębiorstwo przekształcone zostało w firmę państwową pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „Elbud” w Gdańsku. 
Kolejnym etapem w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa było jego przekształcenie w roku 1992 w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD GDAŃSK S.A. (PBE ELBUD GDAŃSK S.A.).


W maju 1995 roku utworzono spółkę córkę o nazwie Elbud Gdańsk Holding S.A., w której pakiet większościowy akcji objęła Grupa SAG.


Z dniem 31.05.2006 roku zmieniona została nazwa spółki na SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. W dniu 28 grudnia 2011 roku dokonane zostało połączenie spółki SAG Polska S.A. ze spółką SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. Jednocześnie zmieniona została nazwa spółki na SAG Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna, w której 100% akcji posiadała Grupa SAG.


W dniu 31 marca 2017 roku Grupa SPIE nabyła wszystkie udziały w Grupie SAG. Z dniem 12 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy i obecnie spółka funkcjonuje w obrocie gospodarczym pod nazwą SPIE Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna.

W roku 2019 firma SPIE Elbud Gdańsk S.A. obchodziła Jubileusz 70-lecia istnienia.

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 58-769-48-00
Fax: +48 58-343-11-70
gdansk(at)sagpolska.pl

e-mail